Jaarlijkse Marvo evenementen

Hier volgt een opsomming van jaarlijks terugkerende Marvo-activiteiten. Hoewel het één meer organisatie vergt dan het ander, hopen het bestuur en de organiserende commissies te mogen rekenen op hulp van Marvo-leden voor voorbereidende, uitvoerende en / of afhandelende werkzaamheden. Alle activiteiten bij elkaar zorgen voor ongeveer de helft (!) van onze inkomsten en dat zorgt dus weer voor een acceptabele contributie. Het is dus in het belang van alle leden dat Marvo-evenementen zo goed mogelijk verlopen. Kortom het moraal van dit verhaal: zeg niet te snel “nee”, wanneer je gevraagd wordt ergens mee te helpen……

Juli: Driedaags beach(voet)volleybaltoernooi
Augustus: Levering barvrijwilligers MCM-combinerace
Oktober: Verkoop loten Grote Clubactie
December: Tweedaags kerstvolleybaltoernooi + Oliebollenactie

Naast deze jaarlijkse activiteiten kennen we enkele tweejaarlijkse activiteiten:

  • Jeugdkamp, meestal in een weekend in het voorjaar, georganiseerd door onze Jeugdcommissie.
  • To Smash Schapen- & Bokkentoernooi, na afloop van de competitie, gezamenlijk georganiseerd door KSH, TOHP en Marvo ’76.
  • Vrijwilligersfeest, meestal in het voorjaar, voor de vaste Marvovrijwilligers (bestuurs-/commissieleden, scheidsrechters e.d.).