Mededelingen

Op deze pagina zijn algemene mededelingen te vinden.

Verzoek aan leden die verhuizen:

Geef de adreswijziging s.v.p. door aan het secretariaat (Kayli Maarse / info@marvo76.nl).

Verzoek aan de ouders van Marvo-jeugd:

Om de contributie acceptabel te houden kan Marvo niet zonder de hulp van ouders, bijvoorbeeld met het rijden bij uitwedstrijden en de oliebollenactie. Ook hier geldt dus: zeg alstublieft niet te snel “nee”, wanneer u gevraagd wordt ergens mee te helpen.

Verzoeken aan alle leden:

1.
Het bestuur roept alle leden op de sportzaal inclusief bijbehorende attributen met enig verantwoordelijkheidsgevoel te behandelen. Hierbij kun je denken aan:
a.
Alleen Marvo-ballen (dus niet van de sportzaal) horen in de Marvo-kasten te liggen.
b.
Tijdens wedstrijden kinderen niet met ballen te laten spelen vanwege het risico van ongelukken met spelers.
c.
Mocht een training niet doorgaan, dan graag ruim van te voren ( liefst 14 dagen) afmelden bij het Secretariaat (Kayli Maarse / info@marvo76.nl) in verband met het annuleren van de zaalhuur.
d.
De trainingen duren in principe tot en met de maand mei. Mochten teams hiervan af willen wijken, dan ook dit graag tijdig (!) doorgeven aan het Secretariaat (Kayli Maarse / info@marvo76.nl).

2.
Wellicht ten overvloede, maar toch: tijdens competitiewedstrijden gelden de tellers als officials, net als de scheidsrechter(s). Zij dienen zich dan ook als zodanig te gedragen om (terechte) klachten van tegenstanders te voorkomen. Hou ook de tellerslijst in de gaten voor wanneer je moet tellen.

3.
Indien een team een nieuwe aanvoerder heeft aangewezen gelieve dit door te geven aan het Secretariaat (Kayli Maarse / info@marvo76.nl).

Hartelijk dank alvast voor de medewerking!!