Bestuur

Onderstaand de bestuursleden die sinds de ledenvergadering 31 augustus 2018 het bestuur vormen van de Mariënveldse Volleybalvereniging Marvo’76

Voorzitter                                            Jarnick Maarse

Secretariaat                                        Ria Rouwhorst

Penningmeester                               Chantal van Eijk

Jeugdzaken                                         Joann Heutinck / Melanie Leneman

Wedstrijdzaken en

Scheidsrechters coördinator         Bolynn Heutinck / Evelien Beerten

Technische zaken                             Jarnick Maarse

Het bestuur vergadert regulier elke eerste maandag vd maand.

Klachten en/of wensen geef het door aan het secretariaat info@marvo76.nl

Ereleden:

Jan Sielias                   (benoemd per 5 september 2008)

Udo Domhof               (benoemd per 3 september 2010)

Henk Eekelder           (benoemd per 31 augustus 2018 )

Ledenadministratie: 

Nieuwe of vertrekkende leden dienen zich aan/af te melden via de ledenadministrateur :

Manon te Molder    Email:  manontemolder@hotmail.com

De eerste vier trainingen mag vrijblijvend gratis meegetraind worden.

Over het kwartaal waarin het lidmaatschap opgezegd wordt, wordt nog contributie betaald.